نام و نام خانوادگیسجاد مرادپور

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت

سمت : معاون فرهنگی دانشجویی

پست الکترونیک : Sajjad.moradpur@gmail.com

شماره تماس : 36725221-071

آدرس محل کار : سپیدان  مجتمع آموزش عالی باقر العلوم (ع)

 

وظایف معاون فرهنگی- دانشجویی:

 •  
 • اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه( خوابگاه، تغذیه، رفاهی،ایاب و ذهاب، ورزشی)
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در باره مسائل و مشکلات دانشجویی
 • نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه‌های دانشجویی
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی
 • برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
 • نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه
 • برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی
 • ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف عقیدتی، فرهنگی و سیاسی دانشجویی از طریق تشکیل جلسات مناسب با دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی
 • برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه
 • ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر بامراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی و هنری
 • فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه
 • پیشنهاد برنامه‌های لازم به شورای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله
 • نیازیابی معاونت و اعلام آنها به حوزه ریاست دانشگاه
 • تدوین برنامه راهبردی واحدهای مختلف معاونت
 • حمایت و تشویق در نوآوری برنامه‌های دانشجویی-فرهنگی
 • حمایت و تشویق در پژوهشهای فرهنگی-دانشجویی
 • اجرایی کردن برنامه‌های پیشنهادی معاونت دانشجویی-فرهنگی وزارت متبوع