افتخارات مجتمع   

ورود دانش آموختگان به تحصیلات تکمیلی:

  • تعداد دانش آموختگان:  76 نفر
  • پذیرفته شدگان در دوره فوق لیسانس:  35 نفر
  • میزان پذیرفته شده:  1/46%
  • دانشگاه های پذیرفته شده: تهران، ایران، شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز، کاشان، کرمانشاه، زاهدان، لرستان، ایتالیا، کانادا
  • پذیرفته شده دوره دکتری:  1 نفر دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

آمار قبولی دانشجویان مجتمع آموزش عالی سلامت باقرالعلوم سپیدان در آزمون کارشناسی ارشد

 

میزان قبولی

تعداد پذیرفته شدگان

تعداد کل دانشجویان

سال ورودی کارشناسی

ردیف

7/ %72

8

11

93

1

6/ %66

6

9

94

2

8/ %42

3

7

95

3

9/ %52

9

17

96

4

4/ %21

3

14

97

5

3/%33

6

18

98

6