شماره تلفن های مجتمع آموزش عالی سلامت باقرالعلوم (ع) سپیدان

 

     برای ارتباط با مجتمع ، در خارج از استان فارس پیش شماره 071را شماره گیری فرمایید.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

آقای دکتر سید فخرالدین مصباح اردکانی

رئیس مجتمع  معاون آموزشی و پژوهشی

36725221

2

آقای سجاد مرادپور

معاون پشتیبانی و فرهنگی دانشجویی مجتمع

36725221

3

خانم دکتر فرشته علی اصغری

مسئول استعداد درخشان

36723685

4

خانم دکتر زهرا حسن زاده رستمی

...........

36723685

5

خانم زهرا مقیمی

کارشناس آموزش - مسئول آزمایشگاه

36725220

6

خانم فاطمه موثقی اردکانی

کارشناس پژوهش - مسئول کارآموزی رشته بهداشت عمومی

36725220

7

خانم معصومه مختاری اردکانی

کارشناس فناوری اطلاعات  کارشناس فرهنگی دانشجویی مسئول روابط عمومی

36720354