نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو دانشکده باقرالعلوم سپیدانمگامنو دانشکده باقرالعلوم سپیدان
معرفی مجتمع سلامت
معاونت ها
گروههای آموزشی
کتابخانه
خدمات
کلینیک تغذیه
ارتباط با ما
Collapse منو شو_دانشکده باقرالعلوم سپیدانمنو شو_دانشکده باقرالعلوم سپیدان
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
Collapse دانشکده باقرالعلوم سپیداندانشکده باقرالعلوم سپیدان
Collapse معرفی مجتمع سلامتمعرفی مجتمع سلامت
معرفی مجتمع
ریاست
اعضاء هیات علمی
سایر کارکنان
فناوری اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت پژوهشی
معاونت فرهنگی دانشجویی
معاونت پشتیبانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروههای آموزشی</span>گروههای آموزشی
گروه علوم تغذیه
گروه بهداشت عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات</span>خدمات
مطالب آموزشی
خوابگاه
آموزش ضمن خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کلینیک تغذیه</span>کلینیک تغذیه
کلینیک تغذیه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما</span>ارتباط با ما
تماس با ما
انتقادها و پیشنهادها
نظرسنجی
Collapse متفرقه_دانشکده باقرالعلوم سپیدانمتفرقه_دانشکده باقرالعلوم سپیدان
دسترسی سریع
لینک دسترسی سریع
آدرس
شبکه های اجتماعی
کپی رایت
نقشه سایت
رویدادها
اخبار
Collapse زیرمنو ریاستزیرمنو ریاست
درباره ریاست
پیام ریاست
ارتباط با ریاست
Collapse منو راست ریاستمنو راست ریاست
درباره ریاست
پیام ریاست
ارتباط با ریاست
Collapse فناوری اطلاعات جدیدفناوری اطلاعات جدید
معرفی مجتمع سلامت
معاونت ها
گروههای آموزشی
کتابخانه
خدمات
کلینیک تغذیه
ارتباط با ما
Collapse منو راست فناوری اطلاعاتمنو راست فناوری اطلاعات
معرفی مجتمع سلامت
معاونت ها
گروههای آموزشی
کتابخانه
خدمات
کلینیک تغذیه
ارتباط با ما
Collapse منو راست فناوری اطلاعات1منو راست فناوری اطلاعات1
کارشناس فناوری
مطالب آموزشی
پیوندهای مفید
Collapse منو راست ریاست1منو راست ریاست1
درباره ریاست
پیام ریاست
ارتباط با ریاست
Collapse منو راست معاونت آموزشیمنو راست معاونت آموزشی
معرفی معاونت
کارکنان
Collapse دفتر استعداد و عملکرد درخشاندفتر استعداد و عملکرد درخشان
معرفی دفتر
مسئول و کارشناس دفتر
شرایط عضویت
المپیاد دانشجویی
فرم ها ، راهنماها و آئین نامه ها
پیوندهای مفید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته استاد مشاور </span>کمیته استاد مشاور
معرفی کمیته
اعضای کمیته
فرم ها ، راهنماها و آئین نامه ها
آئین نامه های آموزشی
فرآیند های آموزشی
تقویم آموزشی
برنامه دروس و امتحانات
سیستم سبا
Collapse منو راست معاونت پژوهشیمنو راست معاونت پژوهشی
معرفی معاونت
کارکنان
کمیته تحقیقات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملکرد پژوهشی</span>عملکرد پژوهشی
لیست مقالات و کنگره های اساتید در سال 99
فرم ها ، راهنماها و آئین نامه ها
فرآیندهای پژوهشی
Collapse منو راست معاونت فرهنگی دانشجوییمنو راست معاونت فرهنگی دانشجویی
معرفی معاونت
کا رشناس فرهنگی
فعالیت های معاونت
تشکل ها و کانون ها
فرآیندها
فرم ها ، راهنماها و آئین نامه ها
Collapse منو راست معاونت پشتیبانیمنو راست معاونت پشتیبانی
معرفی معاونت
کارشناس امور اداری
پمفلت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته تکریم ارباب رجوع </span>کمیته تکریم ارباب رجوع
منشور اخلاقی
Collapse منو راست گروه های آموزشیمنو راست گروه های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رشته علوم تغذیه - کارشناسی پیوسته </span>رشته علوم تغذیه - کارشناسی پیوسته
معرفی گروه
مدیر گروه
اعضای هیأت علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رشته بهداشت عمومی - کارشناسی ناپیوسته </span>رشته بهداشت عمومی - کارشناسی ناپیوسته
معرفی گروه
مدیر گروه
اعضای هیأت علمی
دستورالعمل ها
Collapse منو راست معاونت پژوهشی 1منو راست معاونت پژوهشی 1
معرفی معاونت
کارکنان
کمیته تحقیقات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملکرد پژوهشی</span>عملکرد پژوهشی
لیست مقالات و کنگره های اساتید در سال 99
فرم ها ، راهنماها و آئین نامه ها
فرآیندهای پژوهشی
Collapse منو راست گروه آموزشی تغذیهمنو راست گروه آموزشی تغذیه
معرفی گروه
اعضای هیأت علمی
کتابچه های آموزشی
Collapse منو راست گروه آموزشی بهداشت عمومیمنو راست گروه آموزشی بهداشت عمومی
معرفی گروه
مدیر گروه
اعضای هیأت علمی
دستورالعمل ها
Collapse منو راست کتابخانهمنو راست کتابخانه
درباره کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اخبار </span>اخبار
کارگاه های آموزشی
خبرنامه
آیین نامه ها
فرم ها و راهنما ها
فرآیندها
منابع آموزشی
Collapse پیوندهای کتابخانه دانشگاه پیوندهای کتابخانه دانشگاه
کتابخانه الکترونیک دانشگاه
گروه کتابخانه ها و تأمین منابع علمی
جستجوی کاتالوگ کتابخانه ها
بروشور
برنامه کارگاه ها
جستجو در بانک های تخصصی
پیوندهای مفید
Collapse منو راست مطالب آموزشیمنو راست مطالب آموزشی
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
Collapse منو راست خوابگاهمنو راست خوابگاه
معرفی خوابگاه دخترانه حضرت فاطمه زهرا س)
معرفی خوابگاه پسرانه حضرت ولی عصر (عج)
آیین نامه ها
فرم ها و راهنما ها
Collapse منو راست آموزش ضمن خدمتمنو راست آموزش ضمن خدمت
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
Collapse منو راست کلینیک تغذیهمنو راست کلینیک تغذیه
معرفی کلینیک
برنامه حضور متخصص و کارشناس تغذیه
تعیین وقت آنلاین
منشور حقوقی ییمار
کتابچه های آموزشیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس: فارس - سپیدان - میدان سائل - مجتمع  آموزش عالی سلامت باقرالعلوم سپیدان
کد پستی: 
تلفن: 36725220-071  & 36725221-071
پست الکترونیک: shec@sums.ac.ir
شبکه های اجتماعی:
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع آموزش عالی سلامت باقرالعلوم سپیدان  می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal