شرح وظایف
 
ثبت و احتساب برگ مرخصي هاي ( استحقاقي، استعلاجي، ماموريت ) پرسنل هيئت علمي ، رسمي و پيماني
،شركتي ، طرحي و احتساب پاسهاي ساعتي

پيگيري نامه هاي اداري از طريق اتوماسيون اداري

تهيه ليست پرسنل بازنشسته

تهيه و تنظيم فرمهاي ارزشيابي پرسنل

تهيه ليست ارتقاي گروه استحقاقي پرسنل رسمي – پيماني
 
همكاري در امور مربوط به بازآموزيها 
 

همكاري در انجام امري كه از طرف مديريت دانشكده اعلام مي گردد

انجام امور رفاهي كاركنان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-9 8:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ