امور رفاهی و دانشجویی دانشجویان

یکی از موارد بسترساز فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آنان است. موفقیت در مدیریت امور رفاهی، تأثیر مستقیم و مثبت بر پیشرفت‌های علمی دانشجویان دارد. اداره‌ی کل امور دانشجویی دانشگاه، مسئولیت برنامه‌ریزی و رسیدگی به بخشی از امور غیرآموزشی دانشجویان را بر عهده دارد.

 این اداره شامل:

  • صندوق رفاه دانشجویان

  • خوابگاه ها

  • مشاوره
  • سلف و تغذیه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-21 10:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ