حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه یکی از فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه ، برنامه ریزی،
 اجرا و هدایت و نظارت و ارزیابی کلیه امور فرهنگی دانشگاه امور اجتماعی و فوق برنامه
، نظارت و اجرا بر ارائه خدمات رفاهی، ورزشی ، درمان ، امور انضباطی و
مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی ( هیات علمی و کارمندان ) می باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-9 8:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ