مدیر آموزشي
 
نام و نام خانوادگي

سجاد مرادپور
سمت

مدیر آموزشي
مدرك تحصيلي

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
آدرس پست الكترونيكي

 

معرفی پرسنل
 

نام و نام خانوادگي

فاطمه صالحی

سمت

کارشناس آموزش و مسئول هسته استعدادهای درخشان  
تماس

فکس
36725220-071
36725221-071


شرح وظايف
رديف

عنوان

1

ثبت نام و تشكيل پرونده و تهيه البوم عكس دانشجويان جديد الورود

2

برنامه ريزي دروس و برنامه ريزي امتحانات پايان ترم

3

انتخاب استاد مشاور

4

انتخاب دانشجويان نمونه ، تعيين نفرات اول تا سوم هر ورودي در پايان هر سال تحصيلي
5
رتبه بندي

6


تطبيق و معادل سازي دروس دانشجويان مهمان ، انتقالي ، بهداشتكاران و .....

7

امور فوق برنامه ( هفته سلامت ،
University open day و ...)

8

ثبت نمرات پايان ترم در هر نيمسال تحصيلي

9

امور مربوط به فراغت از تحصيل

10

محاسبه حق التدريس اساتید

11

امور مربوط به استعداد ها و عملكرد هاي درخشان

12

امور مربوط به درخواست هاي دانشجويان

13

امور مربوط به درخواست هاي دانشجويان انتقالي ، مهمان ....

14

بايگاني كليه مراسلات

15

ناظر و مراقب جلسات امتحاني

16

بررسي پرونده دانشجويان

17

امور مربوط به برگزاری امتحانات ، شامل تایپ و تکثیر سوالات ، تهیه و تصحیح پاسخنامه امتحانی

18

تهیه برنامه عملیاتی و گزارش کارکرد سالالیانه

19
انجام امور هیئت علمی (تهیه فرم تفاهم نامه ، استخراج اطلاعات جهت تدوین برنامه حضور اساتید ، گردآوری اطلاعات کمی و کیفی اساتید جهت ارتقا ، ترفیع و...)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-21 8:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ