ردیف
عنوان
قالب 
1
فرآیند تایید درخواستهای دانشجویان استعداد درخشان بر اساس معیار 1% برتر هر رشته با ورودی مشترک
2
فرآیند تایید درخواست های دانشجویان استعداد درخشان بر اساس معیار ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی
3
فرآیند تایید درخواست های دانشجویان استعداد درخشان بر اسا معیار دانشجوی نمونه کشوری
4
 
فرآیند تایید درخواست های دانشجویان استعدادهای درخشان بر اسا معیار دانشجویان پژوهشگر برجسته 
 
5
فرآیند برگزاری جشن دانش و پویش برای دانشجویان
 
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-9 8:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ