ردیف
عنوان
 قالب
1
آئين نامه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه کشوری

2
متمم آئین نامه جدید انتخاب دانشجوی نمونه
کشوری
3
آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر
4
آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان
 
5
آيين نامه و دستورالعمل اجرايي اعطاء جايزه علمي شهيد چمران
 
 
6
     آيين نامه بنياد ملي نخبگان
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-9 8:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ