استعدادهای درخشان، سرمايه های بالقوه و غیر قابل جایگزینی هستند که قابلیت تبدیل شدن به سرمایه های بالفعلی چون سرمایه های انسانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دارند.
باتوجه به فرمايشات مكرر مقام معظم رهبري درخصوص لزوم ايجاد جنبش نرم افزاري، توليد علم و توجه به استعدادهاي جوانان به عنوان سرمايه هاي بالقوه اي كه آينده درخشان ايران را رقم خواهند زد، استفاده صحيح از ظرفيت هاي علمي نخبگان در راستاي توسعه كشور و لزوم حركت انقلابي براي رفع موانع توليد دانش و ايجاد جنبش نرم افزاري ضروري مي باشد. وظیفه ما تدوین برنامه ای مدون، با دورنمایی وسیع، رسالت مدار و ساختارمند برای تبدیل این استعدادها از صورت بالقوه به صورت بالفعل می باشد. اين دفتر ارتباط مستقيم با دانشجويان را وظيفه خود مي داند و سعي خواهد نمود علاوه بر اطلاع رساني تصميمات دفتر به دانشجويان، نظريات ايشان را نيز در مورد مسائل قابل بررسي و اقدامات پيشنهادي جويا گردد. اميدواريم تشکيل اين دفتر گام مؤثري براي ساماندهي و حمايت از فعاليتهاي ارزشمند دانشجويان مستعد باشد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-9 8:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ