ردیف
عنوان
قالب
1
نظام های آموزشی

 
2

واحدهای تحصیلی و طول مدت تحصیل
 
 
3

حضور و غیاب
 
4

حذف و اضافه
 
5

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
 
6

انتقال و جابجایی
7

دانشجوی میهمان
8

پذیرش واحدهای درسی 
9
 
فراغت از تحصیل
10
آیین نامه اجرایی پوشش مناسب و اخلاق حرفه ای در
محیط های آموزشی
11
آیین نامه اجرایی پوشش مناسب و اخلاق حرفه ای در محیط های درمانی
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-9 8:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ