معاونت آموزشی جهت تربیت دانش آموختگان شایسته و با کفایت در ابعاد چندگانه عملی، حرفه ای و معنوی برای پاسخگویی و ایفای نقش در حل نیازها
و مسایل جامعه در راستای اهداف و وظایف حرفه ای رشته های مختلف، عهده دار برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی دانشکده و همچنین نظارت
 بر کیفیت آموزشهای تئوری وکارآموزی و نیز فعالیتهای آموزشی اعضای هیئت علمی می باشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-16 14:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ