تعریف رشته:
بهداشت عمومی شاخه اساسی علوم بهداشتی است.دانش آموختگان آن در جهت حفاظت، ارتقا و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. دانش آموختگان این رشته باید مجهز به مجموعه ای از علوم، مهارتها و اعتقاداتی باشند که در جهت حفظ، توسعه و ارتقا سلامت جامعه تلاش نمایند.
تاریخچه:
انسان در گذر زمان با به دست آوردن تجارب مختلف در متن تمدن های گوناگون بشری به تدریج به سوی چگونگی تامین سلامت و کنترل بیماری ها گرایش پیدا کرده است. دست آورد های بشری در طول انقلاب صنعتی در مواجهه با پیدایش مسائل جدیدی از قبیل: شیوع بیماریها، بروز اپیدمی های مختلف، پیدایش مسائل مربوط به محیط زیست و محیط کار، مهاجرت ها، مسائل جمعیتی و مسائل مربوط به بهداشت روان روز به روز شفاف تر شد و در نهایت به تدریج حیطه < پزشکی پیشگیری> از حیطه پزشکی مبتنی بر درمان استقلال بیشتری یافت. پزشکی پیشگیری در مسیر تکاملی خود با عنوان کلی بهداشت عمومی در حیطه های <کنترل بیماریها>، <مهندسی اجتماعی> و نهایتا <بهداشت برای همه> تکامل یافت.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-6 10:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ